Bộ treo (chuỗi đỡ) cáp quang KV 500 mét

Bộ treo cáp quang 50, 70, 81, 90,120, 130 khoảng vượt 500 mét vượt sông đáp ứng các cấp điện áp 22kV, 35kV, 110kV, 220kV, 500kV.

Chuỗi đỡ cáp quang ADSS OPGW với các khoảng vượt.– Đạt tiêu chuẩn ngành điện, viễn thông.– Đa dạng chủng loại.

Chuỗi treo cáp OPGW

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh

Số 15 Hoàng Đạo Thành,Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916.955.988 – 0979.010.568 - 024.2242.5522

Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh

Email:thietbivienthong247@gmail.com